Budformulär för

WWW.ESON.SE

En  unikt  profilerande  sverigedomän

Fyll i nedanstående uppgifter och tryck på SKICKA.
Betalning sker enligt avtal i förskott eller i efterskott per 15 dagars faktura efter domänöverföring (kreditprövning).
Val av köpare sker fritt och utan motivering.
Enbart bud från den, som angivit kontrollerbar adress och telefonnummer, som stämmer med adressen, noteras och beaktas.
Uppgifterna lämnas INTE ut till annan part (person, företag eller myndighet) och lagras endast tillfälligt hos oss.
Givet bud är inte bindande. Bindande avtal om köp tecknas först efter det att vi (domänägaren) valt ut en budgivare och budgivaren accepterat våra villkor.


 
  visas ej - fel Samtliga gula fält måste fyllas i.  
 
 
 
Kopia av kund- och buduppgifterna
skickas till angiven epostadress.
 svenska kronor (moms tillkommer)
 
 
 
Uteslutande rätt till denna sida tillkommer nuvarande ägaren. Missbruk av denna sidas funktion, innehåll eller bakomvarande system (servrar, mjukvaror mm) beivras omgående genom polisanmälan och eller civilrättslig åtgärd. Vissa serveranknutna användaruppgifter sparas temporärt.